ล้อลม 10นิ้ว

350 บาท

ล้อลม 10นิ้ว

รหัส 4.10/3.50-4

สำหรับรถเข็น หรือ ดัดแปลงใส่อย่างอื่น