ล้อลม 12นิ้ว

400 บาท

ล้อลม 13นิ้ว ใส่รถเข็นปูน และ ดัดแปลงใส่รถอื่นๆได้

เข็นเบาแรง ไม่จมทราย เข็นเข้าสวนหรือสนามหญ้าได้ดี