ล้อลม 8นิ้ว

300 บาท

ล้อลม 8นิ้ว มียางใน

รหัส 2.50-4

ช่วยให้เข็นเบาแรง ไม่จมดิน จมทราย ไม่ทำลายสนามหญ้า