ลูกล้อโพลียูรีเทนเปล่า ขนาด 8นิ้ว

450 บาท

ล้อเปล่าโพรียูริเทน ขนาด 8นิ้ว

รับน้ำหนัก 800กก.ต่อล้อ

ใช้กับลูกปืนขนาด วงนอก 47mm