วิธีการชำระเงิน

1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม แจ้งชำระเงิน ให้ครบถ้วน

2. กดส่งหลักฐานชำระเงิน

3. เมื่อท่านอัพโหลดหลักฐานเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่

หมายเหตุ กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินต้องถูกต้องและชัดเจน

หากท่านมีข้อสงสัย สามารติดต่อสอบถามได้ 24 ชม.

แจ้งชำระเงิน

" ธนาคารกสิกรไทย นาย พรชัย จิรสุนทรสิริ เลขที่บัญชี 027-1-02515-7""ธนาคารกรุงเทพ นาย พรชัย จิรสุนทรสิริ เลขที่บัญชี 238-005004-3""ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย พรชัย จิรสุนทรสิริ เลขที่บัญชี 037-3-00248-0 "

วันที่ชำระเงิน เวลา : น.

หลักฐานการโอนเงิน
( ไฟล์ PNG, JPG, JPEG เท่านั้น )